O projektu

Projekt je uvážlivou reakcí na prokázané zhoršení výsledků povinného vzdělávání v matematice i na doložené velmi negativní postoje českých žáků k její výuce.

K příčinám patří přílišné spoléhání škol na to, že žákům pomůžou rodiče, předčasná abstrakce ve výuce a především skutečnost, že běžná škola se sice snaží předat žákům řadu poznatků, ovšem metody výuky ignorují dovednosti, které jsou potřebné k jejich získávání. Výuka je zaměřena spíše na reprodukci a imitaci než na tvořivost žáka a na rozvoj jeho intelektu a osobnosti. Objevovat, klást si otázky a hledat na ně odpovědi se žáci nemůžou naučit tím, že budou sebepozorněji sledovat výklad učitele. Učitel v nich musí vzbudit potřebu poznávat, musí je přivést k činnostem, při nichž si budou sami klást otázky a hledat na ně odpovědi, budou sami pátrat a objevovat.

Média

Druhá
konference

Praha, 1. července 2013 - Právě skončil první školní rok s Matematikou s chutí, projektem, do něhož se zapojilo 98 učitelů z prvního a druhého stupně základních škol ze 13 krajů České republiky. Ve 110 třídách si 2260 žáků vyzkoušelo nové způsoby výuky matematiky, které pro ně připravili jejich vlastní učitelé. Třídy prošly v září a květnu testováním, jež bude vyhodnoceno v průběhu prázdnin. Každý učitel bude mít k dispozici výsledky svých žáků, aby mohl reflektovat úspěšnost vlastní výuky. Matematika s chutí byla doposud výlučně financována firmami a jednotlivci, kteří ji podpořili třemi miliony korun. Nyní finančně přispělo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oproti původním plánům organizátorů se do celého projektu zapojil dvojnásobný počet tříd. Organizátoři Matematiky s chutí udělili u příležitosti prvního ročníku projektu zvláštní ocenění profesoru Milanu Hejnému a podnikateli Zbyňku Frolíkovi za prosazování tvůrčího přístupu ve výuce matematiky.

Udělení
cen

Udělení cen prof. Hejnému a panu Frolíkovi

Zahajovací ročník

První
konference

Praha, 16.11.2012 -- V únoru tohoto roku byl na základě iniciativy řady osobností a představitelů významných českých firem zahájen projekt Matematika s chutí (MSCH) . Jeho cílem je najít účinné způsoby výuky, které zvýší zájem o studium matematiky již na základních školách. Projektu se v roli koordinátora ujal think-tank Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), který se problémem vzdělávání dlouhodobě zabývá. Učitelé mohli do konce srpna podávat projekty, které chtějí se svými třídami v průběhu tohoto školního roku uskutečňovat. Do tohoto pilotního ročníku MSCH se zapojilo 100 učitelů ze základních škol ve 13 krajích. Celkem se tak projektu účastní 2320 žáků ze 119 tříd prvního a druhého stupně. Od začátku školního roku se Matematika s chutí pozvolna rozbíhá.

Prezentace

Partneři

Společnosti, které se projektu účastní.

Kontaktujte nás

Odpovíme, jak nejrychleji to půjde.